Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Οσίας Ξένης Χαριλάου – Θεσσαλονίκη

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Οσίας Ξένης

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Οσίας Ξένης
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Οσίας Ξένης Χαριλάου

πρόεδρος: π.Δωρόθεος Τσαλουχίδης

Τακτικά μέλη:
1) Αθανάσιος Βλάχος (αντιπρόεδρος)
2) Πέτρος Πατσικακης (γραμματεύς)
3) Δημήτριος Κρητικός (ταμίας)
4) Στέργιος Στεργίου (μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:
5) Φώτιος Σακελλαρίδης
6) Αντώνιος Τζεράς
7) Παρασκευάς Καριπίδης
8) Χαράλαμπος Παπατέρπου
9) Χριστόφορος Μακρίδης
10) Δημήτριος Ζαχαρακόπουλος
11) Χρήστος Φούντογλου
12) Γεώργιος Παπαζούδης
13) Νικόλαος Λουλάς
14) Νικόλαος Φλωρινούδης

θητεία μελών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου: τριετής (1-1-2023 έως και 31-12-2025)

Βοηθητικά μέλη:
15) Στυλιανός Κουκουρίδης
16) Νικόλαος Νεραντζόπουλος
17) Σταύρος Αντωνιάδης
18) Δημήτριος Ναϊσίδης

Διαβάστε επίσης