Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Οσίας Ξένης Χαριλάου – Θεσσαλονίκη

Προσωπικό

Προσωπικό
Νέος Ιερός Ναός Οσίας Ξένης
Ιεροψάλτες:
1) Αθανάσιος Ξενούδης (πρωτοψάλτης)
2) Τριαντάφυλλος Αλευρόπουλος (δεύτερος ψάλτης)
3) Παναγιώτης Κασκαμανίδης (τρίτος – καθημερινός ψάλτης)
Νεωκόροι:
1) Διονυσία Γραίκα

Παλαιός Ιερός Ναός Οσίας Ξένης – Αγίου Νεκταρίου
Ιεροψάλτες:
1) Ιωάννης Ρουκούδης (πρωτοψάλτης)
2) Συμεών Σιούμης (δεύτερος ψάλτης)
3) Αθανάσιος Βρίτκας (τρίτος – καθημερινός ψάλτης)
Νεωκόρος:
1) Ευθυμία Κοπάνου

Διαβάστε επίσης