Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Ιερός Ναός Οσίας Ξένης Χαριλάου – Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης μας

Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος (κατὰ κόσμον Διονύσιος) Ῥούσας, ἐγεννήθη τῷ 1934 εἰς Σαλμώνην Ἠλείας. Πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς καὶ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1964, Πρεσβύτερος τῷ 1965, τὴν δὲ 14.07.1974 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως. Τὴν 26.04.2004 κατεστάθη εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, ἔνθα καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν 18.06.2004. Διετέλεσεν: α) Φιλόλογος καθηγητὴς Μ.Ε., β) Προϊστάμενος Ἱ.Ν. Ἁγίου Βασιλείου Ἀθηνῶν, γ) Συντάκτης τῆς «Φωνῆς Κυρίου» 1965-72, δ) Γραμματεὺς Τύπου Ἱ.Σ., ε) Διευθυντὴς Ὑπηρεσιῶν καὶ Θεολογ. Οἰκοτροφείου Ἀ.Δ., καὶ στ) Μέλος ἐπὶ τριετίαν τοῦ Ἐθν. Συμβουλίου Ῥαδιοτηλεοράσεως. Συνέγραψε καὶ ἐξέδωκε πολλὰς μελέτας. Ἱδρυτὴς καὶ Δ/ντὴς τῶν περ. «ΓΝΩΡΙΜΙΑ» 1974-2004, καὶ «ΕΥΛΟΓΙΑ» (ἀπὸ 01.09.2004). Ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θράκης καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διὰ τὴν ἐνασχόλησίν του μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα ὁμιλοῦν τὰ κείμενά του.

Εκτενέστερο βιογραφικό σημείωμα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας βλ. στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.imth.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=164

Διαβάστε επίσης