ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τὴν Τετάρτη, 15η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἄρχεται ἡ τεσσαρακονθήμερη νηστεία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τὸ ἱερὸ Σαρανταλείτουργο.

Καθημερινὰ θὰ τελεῖται ο Όρθρος κι ἡ Θεία Λειτουργία στον παλαιό Ιερό Ναό, γιὰ τὴν τακτικότερη συμμετοχὴ ὅλων μας στὸ μέγα μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὴν καλύτερη πνευματική μας προετοιμασία. Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία θὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων.

Αρχείο